Dolazak i Check-in

Lokacja
             
Apartman se nalazi na sljedećoj adresi
Address: Savska Cesta 6 Zagreb 10000 
R apartment is on the 3rd floor,  right door. 
yale-ydr-3110-veća.jpg

Self Check-in Sistem

Apartman ima digitalnu bravu, koja omogućuje ulazak u stan sa ukucavanjem pina.

Kako ući u apartman

Koraci: 

1. Prisloni ruku na digitalnu bravu 

2. Saćekaj dok se znamenka ne pojave. 

3. Ukucaj PIN 

4. Klikni ( * )

5. Otvori vrata

Video 

We made a video to show you how to use the lock.

Please wach this video

digitalna-bravaD3XL.jpg

Kako izaći iz apartman

Odključaj apartman

 

Kad ste u apartmanu stisnite tipku (open/close) 

Nemojte okretati okrugli prekidać